Disclaimer

Albeton besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar site. Toch kan de verstrekte informatie onvolledig zijn en onjuistheden bevatten. Vandaar dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend. We raden u aan om de juistheid van de gegeven informatie te controleren bij één van de contactpersonen van Albeton bij u in de buurt. In het algemeen moet worden opgemerkt dat betonspecie een maatwerkproduct is. Wie de informatie raadpleegt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Albeton B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Albeton B.V. aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

Auteursrechten en merkrechten van alle op de site afgebeelde gegevens zijn en blijven eigendom van Albeton B.V. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële individuele doeleinden. Niets van deze site mag gereproduceerd en gedistribueerd worden zonder schriftelijke toestemming van Albeton B.V.