Producten geleverd door Albeton

Kunnen we je wellicht verder helpen?

Neem dan direct contact met ons op! Onze account managers staan voor u klaar.

Contact opnemen

Als experts op het gebied van betonmortel helpen wij onze klanten bij het bepalen van een zo gunstig mogelijk mengsel, bijvoorbeeld met het oog op het best passende milieuprofiel en lage milieukosten.

Daarom worden wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij een project betrokken, vaak kunnen wij met suggesties komen die zaken als bewerkingstijd en de milieu impact gunstig beïnvloeden.

Albeton levert betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C70/85, in alle milieuklassen en in de consistentieklassen droog t/m zeer vloeibaar. Daarbij komt ook de levering van betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m C30/37. Deze levering valt dan onder het door KIWA uitgegeven KOMO productcertificaat. Alle samenstellingen voldoen aan de Europese normering, NEN-EN 206, NEN 8005 en andere relevantie wetgeving zoals Bouwbesluit.

De voor ons meest voorkomende sterkte- en milieuklassen:

C12/15
C20/25
C30/37
C35/45
C45/55
C55/67
C70/85
XC0, XC1, XC2, XC3, XC4
XD1, XD2, XD3
XF1 , XF2, XF3, XF4
XA1, XA2, XA3 (vloeistofdicht C20/25 t/m C30/37)
XS1, XS2, XS3

Benieuwd naar onze oplossingen en toepassingen,
bekijk hier onze producten.

Betonmortel op gebruikseisen

Albeton staat garant voor kwalitatief hoogwaardige productie en levering van betonmortel. Met de centrale in Amsterdam kan een productiecapaciteit bereikt worden van circa 360 m3 per uur.

Betonmortel op samenstelling

Via Albeton is het mogelijk betonmortel te bestellen op samenstelling. Onze betontechnologen vertellen u daar graag meer over.

Staalvezelbeton

Staalvezelbeton is een goed alternatief voor het traditioneel gewapende beton. In plaats van de wapeningsstaven worden er staalvezels aan de betonspecie toegevoegd waardoor dezelfde constructieve eigenschappen behaald worden.

Vloeistofdichte betonmortel

Albeton levert betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C20/25 tot en met C30/37. Ter voorkoming van bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de vloeistofdichte voorzieningen zoals terreinverhardingen, vloeren en soms ook wanden.

Lichtbeton

Dit is beton met een relatief lage volumieke massa van onder de 2000 kg/m3. Deze beton word vaak toegepast als de ondergrond of onderliggende constructie niet draagkrachtig genoeg is om de massa van normaal beton te dragen. De lage volumieke massa word gerealiseerd door het vervangen van het toeslagmateriaal in geëxpandeerde kleikorrels. Hierdoor ontstaan gunstige fysische eigenschappen omdat de kleikorrels de beton een hoge isolatiewaarde geven.

Zelfverdichtende betonmortel

Albeton levert ook zelfverdichtende betonmortel in alle sterkte- en milieuklassen. Zelfverdichtende betonmortel is ontwikkeld om zonder gebruik van verdichtingapparatuur alle typen betonconstructies te storten. Door de hoge vloeibaarheid vult de mortel de bekisting volledig. De stabiliteit en samenhang van het betonmengsel zorgen ervoor dat er tijdens het vloeien geen ontmenging plaatsvindt. Hierdoor ontstaan optimale stortmogelijkheden voor moeilijk te bereiken plaatsen.

Koude gietbouw

Door een optimaal mengsel, afgestemd op onder andere locatie, werk- en weersomstandigheden, ontwikkelt de mortel voldoende warmte om de gevraagde (ontkistings)sterkte te bereiken. Hierdoor is bijvoorbeeld het verwarmen van een tunnel na het storten van de betonmortel niet nodig om de volgende dag te kunnen ontkisten.

Toeslagmaterialen en cement

Naast de productie en levering van betonmortel worden er bij Albeton via de zand- en grindoverslag verschillende soorten toeslagmaterialen verhandeld. Deze toeslagmaterialen worden zo veel mogelijk per schip aangevoerd. Dit vanuit milieuoogpunt en om de mutaties over het terrein te beperken.

Anhydrietspecie

Anhydrietspecie wordt gebruikt voor het vervaardigen van dekvloeren. Erkende vloerenbedrijven verwerken deze specie en zorgen dat deze een deklaag vormt op diverse ondergronden. Naast de traditionele zandcement smeervloer is de anhydriet gietvloer bezig aan een sterke opmars.

Eco2floor

Eco2floor is hét resultaat van een jarenlange ontwikkeling in de betonindustrie. Eco2floor verenigt de technische voordelen van een handmatig aangebrachte zandcementdekvloer, met het verwerkingsgemak en de effectiviteit van een robuust gietvloer systeem.

Vloeispecie

Vloeispecie is geschikt voor het vervaardigen van een werkvloer, waarop na het stellen van de bewapening en bekisting de fundering met betonmortel wordt gestort. Vloeispecie vormt ook de basis voor schuimbeton, een materiaal dat veelvuldig wordt toegepast in de wegenbouw.

Gestabiliseerd zand (Stelspecie)

Dankzij de combinatie van zand en cement is dit materiaal ideaal voor onder meer het stellen van trottoirbanden en dergelijke. Het gestabiliseerde zand wordt onder productcertificaat geleverd.

Groutmortels

Groutmortels vinden onder meer hun toepassing bij funderingsherstel voor onder andere palen en ankers ten behoeve van damwanden.

Zand & Grind

zand 0-4 mm, vloerenzand, grind 4-32 mm, grind 4-16 mm, grind 16-32 mm (dakgrind), metselzand en speelbakkenzand

Al ruim 50 jaar betrokken als leverancier van betonmortel bij veel mooie projecten.

Achter beton zit een hele industrie, een heel proces. Maar wij maken het voor onze klanten gewoon in orde.