Door rekening te houden met een uitgestelde verharding is het mogelijk om het gebruik van cement significant te verminderen.

Kunnen we je wellicht verder helpen?

Neem dan direct contact met ons op! Onze account managers staan voor u klaar.

Contact opnemen

Moderne fabrieken met goed opgeleide mensen die bereid zijn om de klant echt te helpen.

Bij opdrachtgevers neemt de vraag naar duurzaam materiaalgebruik in aanbestedingen toe. Beton biedt vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Beton heeft een lange levensduur en draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. Daarnaast is beton recyclebaar, waardoor het een buitengewoon duurzaam materiaal is.

Voor de productie van beton zijn de grondstoffen cement, zand en grind benodigd. Vooral het gebruik van cement levert een bepaalde CO2-uitstoot met zich mee. Door het toepassen van klinkerarme cementsoorten en het gebruik van secundaire grondstoffen, kunnen we de CO2-uitstoot reduceren. De aanvoer van onze grondstoffen cement, zand en grind vindt per schip plaats, wat eveneens een aanzienlijke reductie in de CO2-uitstoot oplevert.

Binnen Albeton is een van onze prioriteiten om de CO2-footprint te reduceren. Hiermee sluiten we aan op onze visie onze producten en processen continue te verbeteren en verder door te ontwikkelen om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We streven er naar om een reductie van 2% per jaar te behalen (in kg/m3). Jaarlijks monitoren en rapporteren we onze CO2-uitstoot. Hierbij maken we gebruik van de monitoringstool van Betonhuis (voorheen benchmark). Controle op de invoergegevens vindt plaats door een certificerende instantie.

Voor de vestiging Amsterdam is er ten opzichte van 2010 in 2022 een reductie in CO2 per m3 beton gerealiseerd van 8,3%.

Jaar CO2 waarden Jaar CO2 waarden
2010 153 2017 141
2011 163 2018 140
2012 144 2019 140
2013 143 2020 143
2014 144 2021 142,7
2015 150 2022 140,3
2016 157 2023

“Het Betonakkoord heeft de ambitie om in 2030 een CO2 neutraal en circulair beton te realiseren en wij denken hier graag in mee.” aldus Heimen Droog, algemeen directeur. Door samen te werken in de keten kunnen we grote stappen zetten. Om de juiste keuzes te kunnen maken, kunnen wij voor u de MKI-waarde bepalen en u adviseren bij het toepassen van een mengsel met een laag milieuprofiel.

Ontwerptool Groen Beton

Met de Ontwerptool Groen Beton van het Betonhuis is Albeton in staat om het milieuprofiel van betonmengsels te bepalen. Het biedt ons de mogelijkheid met alternatieven te rekenen en een milieuprofiel van een betonmengsel te optimaliseren. Hierdoor kunnen we de CO2-uitstoot reduceren. De Ontwerptool Groen Beton biedt ons tevens de mogelijkheid om de MKI-waarde te bepalen.

MKI-waarde

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Het geeft de schaduwprijs, of fictieve prijs weer van de kosten die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. MKI maakt het mogelijk om duurzaamheid en circulariteit op basis van één getal overzichtelijk en kwantificeerbaar te maken. De MKI weergeeft niet enkel CO2 uitstoot. De onderliggende levenscyclusanalyse kijkt naar verschillende facetten, in diverse levenscycli.
De MKI-waarde is en belangrijk hulpmiddel voor bijv. aannemers om de milieu impact van een werk in kaart te brengen en speelt steeds vaker een belangrijke rol in aanbestedingen.

Met behulp van de Ontwerptool kunnen wij berekeningen voor u maken en kunnen wij u adviseren om te komen tot een zo gunstig mogelijk mengsel met een passend milieuprofiel en lage milieukosten. Door het toepassen van bijv. gerecycled materiaal, lagere milieuklasse of uitgestelde sterkte kan de MKI-waarde worden verlaagd. Hierdoor kunt u nog efficiënter uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren.

Duurzaamheid in onze betoncentrales

Albeton doet veel moeite voor het terugdringen van de milieu-impact en het grondstofgebruik van haar centrales. Een aantal noemenswaardige initiatieven zijn:

  • Terugwinnen en hergebruik van spoelwater en het water van de opvoerband
  • Transportoptimalisatie
  • Toepassen secundaire grondstoffen en bevorderen hergebruik grondstoffen binnen de keten (circulair).
  • Duurzaam inkoopbeleid
  • Gebruik van elektrische kraan
  • Gebruik van elektrische truckmixer
  • CSC Certificering (Concrete Sustainability Council)
  • ISO 14001

Met onze CSC certificering laten wij aan onze klanten én omgeving zien dat wij grote waarde hechten aan een verantwoorde herkomst van beton. Wij geven onze klanten hiermee een helder beeld van de herkomst van onze grondstoffen, de kwaliteit van onze productiewijze en de maatschappelijke verantwoording die wij nemen. Mede door deze certificering weet je dat je met ons kiest voor een duurzame leverancier van beton.

ISO 14001 is, tot slot, het bewijs dat Albeton voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van milieu, risico’s en continue procesverbetering. Wij vinden het onze plicht om hier doorlopend aandacht voor te hebben en verwelkomen de regelmatige, onaangekondigde controles door onze certificerende instantie. In ons handboek beschrijven wij hoe wij alle milieu-gerelateerde zaken georganiseerd hebben.

Vragen of opmerkingen?

We denken heel graag met je mee!


Marieke Immers
Marieke Immers
KAM-medewerker

Al ruim 50 jaar betrokken als leverancier van betonmortel bij veel mooie projecten.

Achter beton zit een hele industrie, een heel proces. Maar wij maken het voor onze klanten gewoon in orde.