Voor al uw leveringen van betonmortel, zandcement specie, anhydriet specie, zand en grind

Contact

Ankerweg 16a
1041 AT Amsterdam

Postbus 59
2920 AB Krimpen aan den IJssel

T 020 – 693 29 29 (centrale)
E centrale@albeton.nl

T 0180 – 51 50 44 (kantoor)
E kantoor@albeton.nl

Ga naar Google Maps

Albeton start het nieuwe jaar met het ontvangen 

van het internationale Concrete Sustainability
Council (CSC) certificaat, niveau zilver.

Het Concrete Sustainability Council (CSC) heeft een
wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verant-
woord gewonnen grondstoffen voor de productie van
beton toe te passen. Het systeem geeft inzicht in de
mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent
beoordelingscriteria op grondstoffen, de bron of
herkomst, de productie en verschillende economische,
sociale en ecologische factoren. Voor de Nederlandse
markt zijn de beoordelingscriteria geharmoniseerd met
het keurmerk Beton Bewust. Het keurmerk dat Albeton
al een aantal jaren voert.

Albeton is trots op de recent verkregen certificering CSC.
Het toont aan dat we op een duurzame en verantwoorde
manier betonmortel produceren en leveren aan onze klanten.
Een bevestiging van hetgeen waar we voor staan. Het certifi-
caat geeft onze klanten zekerheid, waarmee ze hun doelstel-
lingen op het gebied van duurzaamheid nog verder kunnen
realiseren en hun positie op de markt kunnen versterken.