Albeton behaalt ISO 14001 milieu certificering

vrijdag 29 juli, 2022

Terug naar het overzicht

Na een positief verlopen audit heeft onze organisatie het ISO 14001 milieucertificaat behaald.

Naast onze ISO 9001 certificering dat zich richt op kwaliteit, is ons milieubeleid gericht op het beheersen van milieurisico’s en het streven naar continue verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie. We stellen onszelf hierbij ten doel om nadelige milieueffecten te reduceren, grondstoffen efficiënter te gebruiken en hergebruik te bevorderen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al langer verankerd in onze organisatie en wij beschikken dan ook over het Keurmerk Beton Bewust. Een keurmerk uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). Om dit keurmerk te mogen voeren moeten wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid, deskundigheid en arbeidsveiligheid.

Vanuit de markt neemt de vraag naar gecertificeerde milieumanagementsystemen steeds meer toe. Er is een grote vraag naar duurzaam ontwikkelen, bouwen en renoveren in Nederland en het aantal BREEAM-projecten neemt toe. BREEAM-NL is het instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Onze klanten kunnen punten scoren in de BREEAM methodiek als hun toeleveranciers beschikken over een milieugecertificeerd managementsysteem waaronder ISO 14001- certificering. Met de toekenning van ISO 14001 certificering komen we dus ook onze klanten tegemoet!