Selecteer een centrale

Albeton uw vertrouwde partner voor al uw leveringen van betonmortel, cement gebonden species, anhydrietspecie en zand en grind. Wij zijn een vooruitstrevend familiebedrijf en dat betekent dat we aandacht hebben voor elkaar en de toekomst; respect en aandacht voor onze medewerkers en onze klanten.

Dagelijks werken wij met passie en plezier om onze klanten tevreden te stellen. Onze medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd. Met een ervaren team met persoonlijk vakmanschap adviseren wij u graag en leveren wij hoogwaardige betonmortel bij u op het werk. Door continu te ontwikkelen en te verbeteren, hergebruik van grondstoffen te bevorderen en CO2 uitstoot te verminderen dragen we bij aan een duurzame leefomgeving. Onze kinderen zijn de toekomst!

Lees meer

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een initiatief van de cement- en de betonindustrie.

Lees meer

Albeton vestiging Amsterdam en Rotterdam, Bollenbeton en Leeuwarder Beton Centrale BV CSC gecertificeerd.

Met onze CSC certificering laten wij aan onze klanten én omgeving zien dat wij grote waarde hechten aan een verantwoorde herkomst van beton. Wij geven onze klanten hiermee een helder beeld van de herkomst van onze grondstoffen, de kwaliteit van onze productiewijze en de maatschappelijke verantwoording die wij nemen. Mede door deze certificering weet je dat je met ons kiest voor een duurzame leverancier van beton.

ISO 14001 is het bewijs dat Albeton voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van milieu, risico’s en continue procesverbetering. Wij vinden het onze plicht om hier doorlopend aandacht voor te hebben en verwelkomen de regelmatige, onaangekondigde controles door onze certificerende instantie. In ons handboek beschrijven wij hoe wij alle milieu gerelateerde zaken georganiseerd hebben.

Duurzaam beton

Albeton wil dicht bij haar stakeholders staan. Samen bouwen aan een duurzame relatie met focus op kwaliteit en tevredenheid.

Met onze kernwaarden inbedden wij onze overtuiging in onze werkwijze binnen de organisatie. In alles wat wij doen betrekken we onze kernwaarden. Onze kernwaarden zijn:

Samen

We hebben respect en aandacht voor elkaar en de klant. We zijn open en eerlijk in de omgang met elkaar, gebasseerd op onderling vertrouwen.

Verbinden

Door samen te werken en kennis te delen, streven we naar continue verbetering.

Kwaliteit

Met onze ervaring en persoonlijk vakmanschap denken wij met de klant mee. Onze medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd en verstaan hun vak. Zij hebben trainingen en opleidingen genoten en deze worden up-to-date gehouden.

Innovatie

We luisteren naar de klant en spelen in op de wensen en behoefte van de klant en de ontwikkelingen in de markt. We signaleren en benutten kansen.

Duurzaam

Onze planeet is kwetsbaar en om onze kinderen een toekomst te bieden, is het belangrijk dat we hierbij stil staan en bescherming bieden aan onze planeet. We minimaliseren de invloed van onze activiteiten op het milieu, we bevorderen het hergebruik van materialen en een efficiënt gebruik van grondstoffen. We werken nauw samen met onze stakeholders om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het verder verduurzamen van de samenleving.

Al ruim 50 jaar betrokken als leverancier van betonmortel bij veel mooie projecten.

Achter beton zit een hele industrie, een heel proces. Maar wij maken het voor onze klanten gewoon in orde.