MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO kan oplossingen bieden om in de stijgende vraag en het dalende aanbod te voorzien.

Duurzaam ondernemen is een geïntegreerd onderdeel van ons beleid. Bij het nemen van al onze beslissingen wegen we  zorgvuldig de balans tussen People, Planet en Profit, de drie pijlers van MVO. Als de balans klopt weten we dat we een duurzaam besluit nemen.

Continue verbeteren we onze werkprocessen en dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame producten, dit in nauwe samenwerking met onze stakeholders. We voeren maatregelen om nadelige milieueffecten te reduceren, grondstoffen efficiënter te gebruiken en hergebruik te bevorderen.

De markt is continue in ontwikkeling en zet de bouwsector aan tot het verduurzamen van de bouwprocessen. De vraag naar duurzame materialen stijgt. Samenwerken binnen de keten speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren en verduurzamen van de bouwprocessen.

Albeton hanteert een duurzaam en verantwoord inkoopbeleid, waarbij we hoge eisen stellen aan onze leveranciers. Het voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu is hierbij een vereiste.

Beton speelt een belangrijke rol op het gebied van duurzaam bouwen. Betonmortel is maatwerk en om bouwwerken nog duurzamer te maken, is het van belang om de mogelijkheden te bespreken van het product in relatie tot de specifieke toepassing. Wij gaan dan ook graag het gesprek met u aan. Onze nieuwe centrale biedt ons de mogelijkheid om uitgebreid te variëren in mengsels en mengselsamenstellingen. Zo kunnen vele mortels duurzaam en op maat worden samengesteld. Door het gebruik van klinkerarme cementsoorten en het toepassen van secundaire grondstoffen, is Albeton in staat om haar klanten een duurzaam product te leveren met dezelfde hoge kwaliteitsgarantie.

Met behulp van de CUR-ontwerptool kunnen wij u adviseren om te komen tot een zo gunstig mogelijk mengsel met een passend milieuprofiel en lage milieukosten. Zodoende kunt u nog efficiënter uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op:

T 0180 51 50 44,   E kantoor@albeton.nl