Kieper (Knijperwagen)

Albeton beschikt over een kieper, die de levering van zand, grind en bepaalde cementgebonden mengsels kan verzorgen. Deze kieper kan ook gehuurd worden.