WAGENPARK

Rijdend visitekaartje

Albeton beschikt over een hecht team van vakkundige medewerkers. Mengmeesters, transportplanners, laboranten, chauffeurs: iedereen is heel betrokken op zijn of haar vakgebied.

Zo heeft bijvoorbeeld iedere chauffeur een eigen truck en is verantwoordelijk voor de zorg van het materieel. Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot. Dit sluit ook aan op de denkwijze van Albeton die ervan uitgaat dat de trucks immers een belangrijk rijdend visitekaartje van het bedrijf zijn.

Daarnaast is iedere chauffeur in het bezit van zijn of haar VCA-papieren.

Albeton beschikt over ruim dertig betontruckmixers die alle zijn uitgerust met milieuvriendelijke motoren die voldoen aan de strenge Euro 4-,  Euro 5-, en Euro 6-norm. Deze motoren zorgen voor een lager brandstofverbruik en daardoor ook voor een lagere CO2-uitstoot.

Regelmatig, in principe jaarlijks, worden er mixers vervangen en zo kunnen we blijven voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen en technische eisen.  Op deze wijze blijft het wagenpark up-to-date en blijft Albeton op dit gebied vooroplopen als een modern bedrijf.

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn en een optimale service te verlenen hebben wij ook twee betonpomptruckmixers tot onze beschikking. Binnen het wagenpark variëren de capaciteiten van de (pomp) truckmixers van 7m³ tot en met 13m³. Met onze betonpomptruckmixers kunnen wij de betonmortel over een afstand van 40 meter verpompen ( giek van 20 meter + losse slangen van 5 meter).

Bovendien staat iedere truckmixer via een GPS verbinding in contact met de productiecentrale. Op deze wijze kunnen de transportleider en de mengmeester nog exacter volgen waar de betreffende mixer zich bevindt, wat de status is (zoals wachten / lossen / rijden) en kunnen ze dus een zeer goede inschatting maken van het moment dat de betreffende mixer terug is op de centrale en weer ingezet kan worden voor een volgende levering.

Mede door dit inzicht kan er zeer exact, en hierdoor juist ook weer zeer flexibel, worden gepland. Dankzij deze veelzijdigheid, de combinatie met de betonpompmixers, en de mogelijkheid tot het nauwkeurig volgen van de mixers kan Albeton zorg dragen voor een optimale service aan de klanten.

Naast de mortel en species, die veelal per mixer worden vervoerd, beschikt Albeton over een kieper, die de levering van zand, grind en bepaalde cementgebonden mengsels kan verzorgen. Deze kieper (knijperwagen) kan ook gehuurd worden.