Keurmerk Beton Bewust voldoende bewijs voor eis 5A2 en 5A3

De Technische Commissie van de CO2-Prestatieladder heeft besloten om CO2-emissie-inventarissen van betonmortelbedrijven die voorzien zijn van het Keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland te accepteren als rapportage van scope 1 en 2 emissies van een A-leverancier bij eis 5A2 en een verificatie van die emissie-inventaris bij eis 5A3 van de CO2-Prestatieladder.

Albeton beschikt over het keurmerk Beton Bewust, dat als waarborg geldt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Naast de reductie van CO2 behelst dit ook thema's zoals arbeidsveiligheid, kwaliteit van grondstoffen en het gebruik van secundaire grondstoffen.  

Met het keurmerk Beton Bewust zet de sector in op het bewust worden van zowel de eigen medewerkers als klanten en het bieden van zekerheid voor de afnemers. Deze afnemers worden daarmee ondersteund bij het realiseren van hun eigen duurzaamheidsambities waaronder de CO2-prestatieladder.

Bron: http://www.skao.nl/index.php?ID=6&IDN=181

 

 


Terug naar overzicht