Albeton start het jaar 2018 met het ontvangen van het CSC certificaat

Albeton start het jaar 2018 met het ontvangen van het internationale Concrete Sustainability Council (CSC) certificaat, niveau zilver.

Het Concrete Sustainability Council (CSC) heeft een wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verantwoord gewonnen grondstoffen voor de productie van
beton toe te passen. Het systeem geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent
beoordelingscriteria op grondstoffen, de bron of herkomst, de productie en verschillende economische, sociale en ecologische factoren. Voor de Nederlandse
markt zijn de beoordelingscriteria geharmoniseerd met het keurmerk Beton Bewust. Het keurmerk dat Albeton al een aantal jaren voert.

Albeton is trots op de recent verkregen certificering CSC. Het toont aan dat we op een duurzame en verantwoorde manier betonmortel produceren en leveren aan onze klanten. Een bevestiging van hetgeen waar we voor staan. Het certificaat geeft onze klanten zekerheid, waarmee ze hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid nog verder kunnen realiseren en hun positie op de markt kunnen versterken.

<!--[if--><!--[endif]-->


Terug naar overzicht